Urban Interest

“Het verduurzamen van vastgoed en maatschappelijk en milieubewust ondernemen is voor Urban Interest van groot belang.

Dit is noodzakelijk voor de toekomst in het algemeen en het tegemoet komen aan de wensen van onze klanten in het bijzonder. Bij al onze nieuwe ontwikkelingen geldt duurzaamheid als uitgangspunt. Daarnaast voeren we ook initiatieven uit om ons bestaande vastgoed te verduurzamen.”

De Thorbecketoren, een voormalig kantoorgebouw in Den Haag, is getransformeerd tot de luxe woonflat Bellavista. Bellavista is niet alleen een luxe woontoren op een bijzondere locatie met fenomenale uitzichten rondom, het is ook een duurzaam en energiezuinig gebouw. Zo wordt er gebruikgemaakt van stadsverwarming, balansventilatie en ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimten. Maar uiteraard is ook het hergebruik van het gebouw een teken van duurzaamheid. Een bijzonder project en een voorbeeld voor onze toekomstige ontwikkelingen en transformatieprojecten.

Andere initiatieven in de verduurzaming van ons vastgoed

Piet van Dommelenhuis Utrecht 
De kantoortoren Piet van Dommelenhuis (circa 22.000 m2), gelegen in Winkelcentrum Kanaleneiland,  is opgekrikt van G naar B. Deze verbetering is gerealiseerd door in het kantoor overal energiezuinige verlichting aan te brengen. Ook is overal HR++beglazing geplaatst. De gevel is vernieuwd door de betonnen borstweringen te bekleden met aluminium cassettes. Hierdoor kreeg de toren een nieuwe identiteit: duurzaam, met een mooie uitstraling.

Wooncomplexen Dordrecht
De complexen in Dordrecht zijn aangesloten op duurzame stadsverwarming die draait op restwarmte van de vuilverbranding van HVC. De spouwmuren worden na-geïsoleerd en op de daken worden zonnepanelen geïnstalleerd die bedoeld zijn om de liften en algemene verlichting van stroom te voorzien.  Door deze maatregelen gaan we van label F (gemiddeld) naar label B.

 

Wooncomplex De Stede Den Haag
Renovatie en verduurzaming van het wooncomplex De Stede in Den Haag heeft geleid tot lagere woonlasten. We hebben in het complex onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd. Het complex is aangesloten op de stadsverwarming. Op termijn zal de stadsverwarming worden aangesloten op een systeem gebaseerd op aardwarmte.  Overal is dubbelglas aangebracht in nieuwe alluminium-/ kunstofkozijnen. Van de buitengevels zijn alle spouwmuren geïsoleerd. En van de balkons zijn loggia’s gemaakt. Met de genomen maatregelen is het complex van een label G naar een label B gegaan.

Oosterhamrikkade Groningen
De Oosterhamrikkade ligt ten noordoosten van het centrum van de stad Groningen. In december 2014 zijn hier oude bedrijfsgebouwen van het UMCG (circa 4.600 m2) gesloopt. Daarna is de bouw gestart van 148 appartementen, verdeeld over drie gebouwen. Op verzoek van de gemeente Groningen is de verschijningsvorm van de bestaande gebouwen gerespecteerd in de nieuwbouw. Die heeft dezelfde uitstraling gekregen. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst; de algemene ruimten zijn voorzien van led-verlichting. Daardoor zijn de energiekosten voor de algemene voorzieningen (verlichting, lift, e.d.) nihil.

Bij al onze nieuwe ontwikkelingen geldt duurzaamheid als uitgangspunt. Projecten die op korte termijn spelen zijn de transformatieprojecten Van Stolkweg te Den Haag, waarbij het bestaande kantoorgebouw wordt verbouwd tot luxe appartementencomplex. En de Plesmanlaan te Leiden een bestaand kantoorgebouw van 17.000 m2 zal worden opgetopt en worden getransformeerd tot appartementencomplex. Daarnaast bestaan er plannen een extra woontoren toe te voegen waardoor circa 500 nieuwe appartementen worden gecreëerd. Deze hoogwaardige tranformatie/nieuwbouw zal voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Daarbij zullen faciliteiten zoals een restaurant, een parkachtige binnenplaats gekoppeld aan groene daken, een fitnessgelegenheid, winkels en andere faciliteiten ook voor duurzaam en comfortabel wonen zorgen.

Voor meer inspiratie kijkt u op de site urbaninterest.nl