Breevast

"Wij hechten veel waarde aan het bijdragen aan een duurzamere wereld voor vandaag, morgen en de volgende generaties.

In dit kader vormt het verduurzamen van onze gebouwen een integraal onderdeel van onze ontwikkelings- en asset managementstrategie. Reeds in een vroegtijdig stadium samen met alle betrokken partijen heldere doelstellingen formuleren die leiden tot substantiële reductie van de CO2 uitstoot van een pand, heeft bij Breevast geleid tot het realiseren van duurzamer vastgoed waarbinnen wij ons committeren voor een duurzamere wereld."

Vivaldi pand, Antonio Vivaldistraat 50-66 te Amsterdam 

Dit gebouw wordt in een periode van circa 5 jaar in fase verbouwd terwijl het nog in bedrijf en verhuurd is.

 

 

 

 

 

Kenmerken verbouwing 

  • Volledige vernieuwing W-installaties
  • 100 % LED verlichting
  • Verdieping toegevoegd/ opgetopt
  • 8 oplaadpunten voor elektrische auto’s
  • grote daktuin van ca. 2.000 m2, voorzien van een regenwaterberging